Import van goederen

Van import van goederen is sprake als het economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of de goederen fysiek de grens passeren. Een bedrijf of instantie wordt als ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Invoer omvat ook goederen die eigendom worden van een ingezetene en die, na hoogstens een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer worden uitgevoerd, d.w.z. waarvan het eigendom vervolgens wordt overgedragen aan een niet-ingezetene (wederuitvoer).