Rente daalt nog steeds

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in december gemiddeld 0,8 procent. Een maand eerder was de rente gemiddeld 0,9 procent. De rente is in 2014 bijna twaalf maanden onafgebroken gedaald. In januari was het niveau 2,1 procent.

De stand in december 2014 is de laagste sinds het begin van de tijdreeks van De Nederlandsche Bank (DNB) medio 1986. De hoogste rentestand in deze reeks werd gemeten in oktober 1990 (9,2 procent). In bijna alle Europese landen is de rente op de staatsschuld momenteel historisch laag. Nederland wordt gerekend tot de meest kredietwaardige landen van Europa en behoort daardoor tot de landen met de laagste rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in september 2014 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, is op 10 september 2014 met 0,10 procentpunt verlaagd naar 0,05 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, is eveneens met 0,10 procentpunt verlaagd. Dit rentetarief bedraagt vanaf 10 september
-0,20 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.