Tweede raming CBS: Economische groei licht neerwaarts bijgesteld

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Uit de tweede raming van de economische groei, op basis van aanvullende informatie, blijkt dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2014 met 0,1 procent is gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Bij de eerste raming, de zogenoemde flashraming gepubliceerd op 14 november, was de groei berekend op 0,2 procent. Het verschil van 0,1 procentpunt is vooral toe te schrijven aan een neerwaartse bijstelling van de investeringen in vaste activa. Het beeld van de economie is bij de tweede raming niet gewijzigd. De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de export en, in iets mindere mate, aan de investeringen. In 2014 zijn er nu twee kwartalen achter elkaar van lichte groei gemeten, volgend op een eerste kwartaal met krimp. Het herstel van de Nederlandse economie is nog fragiel. Het conjunctuurbeeld laat daarbij al een half jaar geen verbetering zien.

De flashraming is een eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze flashraming komt voortdurend meer en nieuwe informatie beschikbaar over de Nederlandse economie. Zo zijn er voor de tweede raming aanvullende gegevens van bedrijven in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca beschikbaar gekomen. Deze informatie draagt er aan bij dat de economische groei in de tweede raming iets lager uitkomt dan bij de eerste raming. De absolute bijstelling van de tweede raming ten opzichte van de flashraming was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Seizoenscorrecties

Bij elke nieuwe berekening van de economische groei bepaalt het CBS nieuwe seizoensgecorrigeerde cijfers van alle reeds gepubliceerde kwartalen. Hierdoor kunnen ook de kwartaal-op-kwartaalmutaties van eerder gepubliceerde kwartalen bijgesteld worden. De groei van het tweede kwartaal veranderde hierdoor niet, de groei van het eerste kwartaal van 2014 is bijgesteld van -0,3 naar -0,4 procent.

Groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2013

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,0 procent. Volgens de eerste raming was dat 1,1 procent. Deze neerwaartse bijstelling is vooral toe te schrijven aan de investeringen in machines en installaties. Die waren lager dan eerder berekend.

Aantal banen groeit echter sterker dan eerder berekend

Op basis van aangevulde broninformatie is ook de informatie over banen aangepast. In het derde kwartaal waren er volgens de tweede berekening 10 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in het tweede kwartaal. Bij de eerste raming bedroeg de stijging 5,5 duizend banen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2013 kromp de werkgelegenheid volgens de tweede raming met 16 duizend banen. Bij de eerste raming was de daling van het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nog 21 duizend.

Bron: StatLine

Bbp en bestedingen

Banen

Overzicht van de bijstellingen van de economische groei