Drie van de tien bedrijven gebruiken betaalde cloud-diensten

Medio 2014 gebruikte 28 procent van de bedrijven ICT-diensten via internet (‘cloud-diensten’). Het gaat hier om betaalde diensten zoals software, rekenkracht en opslagcapaciteit die beschikbaar komen via het internet en niet aanwezig zijn op servers of computers in eigen beheer. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Helft grote bedrijven in de cloud

Vooral grote bedrijven gebruiken cloud-diensten. Ongeveer de helft van de bedrijven waar ten minste 250 personen werken, gebruikt de cloud. Het gebruik van de cloud neemt af met de bedrijfsomvang. Bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers is het aandeel ongeveer een kwart. In de bedrijfstak ‘Informatie en communicatie’ zijn cloud-diensten het meest in trek. Deze branche omvat onder andere de telecombedrijven en IT-dienstverleners. Van hen gebruikt een groot deel de cloud. In de bouw, de industrie, de transportsector en de horeca maken veel minder bedrijven gebruik van cloud-diensten. In deze bedrijfstakken betaalt ongeveer een vijfde van de bedrijven voor dienstverlening vanuit de cloud.

Bedrijven die betaalde cloud-diensten gebruiken, 2014

Bedrijven die betaalde cloud-diensten gebruiken, 2014

Vooral voor opslag van bestanden en database hosting

Bedrijven gebruiken de cloud vooral om bestanden op te slaan en voor database hosting. Bijna een vijfde van de bedrijven gebruikt dit type cloud-diensten. Ook veel bedrijven betalen voor het gebruik van boekhoudsoftware en e-mail via de cloud. Pure rekenkracht om eigen bedrijfssoftware mee te draaien via de cloud, is minder populair.

Gebruik betaalde cloud-diensten bij bedrijven, 2014

Gebruik betaalde cloud-diensten bij bedrijven, 2014

ICT-middelen snel en eenvoudig inzetbaar

Bedrijven behalen diverse voordelen door cloud-diensten te gebruiken. Van de bedrijven die betalen voor cloud-diensten, vindt 62 procent dat zij daardoor eenvoudig en snel ICT-middelen kunnen inzetten. Zij hebben dit enigszins of in hoge mate ervaren als een voordeel van hun cloud-gebruik. Daarnaast vinden zes van de tien bedrijven in de cloud dat zij via de cloud de ICT-diensten die zij gebruiken flexibel kunnen uitbreiden of juist verminderen. Een kleiner deel van de bedrijven bespaart op zijn ICT-kosten door de cloud te gebruiken. Toch was dit voor bijna de helft nog enigszins of in hoge mate het geval.

Voordelen die bedrijven behalen uit cloud-diensten, 2014

Voordelen die bedrijven behalen uit cloud-diensten, 2014

Beveiligingsrisico’s en onvoldoende kennis beperken cloud-gebruik

In 2014 gebruikt 72 procent van de bedrijven geen betaalde cloud-diensten. Deze bedrijven hebben daar uiteenlopende redenen voor. Ingeschatte beveiligingsrisico’s en onvoldoende kennis over de cloud zijn voor ongeveer vier op de tien bedrijven een reden om hiervan af te zien. Hoge kosten van de cloud vormen een andere reden. Daarnaast zijn veel bedrijven onzeker over waar de gegevens zijn opgeslagen en over de geldende wetgeving en geschillenregelingen. Deze factoren zijn voor ongeveer een derde van de bedrijven een reden niet met cloud-diensten te werken.

Redenen voor bedrijven om geen betaalde cloud-diensten te gebruiken, 2014

Redenen voor bedrijven om geen betaalde cloud-diensten te gebruiken, 2014

Bron: