Ruim een derde van de internetters maakt gebruik van cloud computing

Van alle internetgebruikers van 12 jaar en ouder maakte in 2014 ruim één op de drie gebruik van cloud computing. Vooral jongere internetters omarmen deze internetfaciliteit, die als vervanging dient voor het opslaan van gegevens op de eigen computer. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

35 procent internetters maakt gebruik van cloud computing

Cloud computing is een recente internetdienst die wordt aangeboden aan gebruikers voor het opslaan en delen van bestanden en informatie. Van de mensen van 12 jaar of ouder die de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt, heeft 35 procent gegevens via internet opgeslagen. Er wordt vaak gratis cloudruimte aangeboden bij software op een tablet of smartphone. Cloudgebruikers hebben dan ook vaker een tablet of smartphone dan niet-gebruikers.

Jongere internetgebruikers (tot 45 jaar, 45 procent) gebruiken vaker een cloudservice dan oudere (65-plus, 18 procent). Het gebruik van cloud computing stijgt met het opleidingsniveau. Van de laagopgeleiden gebruikt een kwart cloud computing, van de hoogopgeleiden 46 procent. Cloudgebruikers hebben doorgaans meer internetvaardigheden dan niet-gebruikers. Dit verschil in handigheid met internet verklaart mede het verschil in cloud computing tussen jongeren en ouderen.

Gebruik van cloud computing  naar achtergrondkenmerken, 2014

Gebruik van cloud computing  naar achtergrondkenmerken, 2014

Vooral foto’s in de cloud

Van de internetters die cloud computing gebruiken zegt 90 procent dat zij deze voor de opslag van foto’s gebruiken. Daarnaast worden tekstbestanden, spreadsheets en presentaties vaak geüpload: 64 procent geeft aan hier de cloud voor te gebruiken. Muziek, video’s of e-books worden minder vaak geüpload.

Soort bestand dat via cloud computing wordt opgeslagen naar geslacht, 2014

Soort bestand dat via cloud computing wordt opgeslagen naar geslacht, 2014

Driekwart van de gebruikers van cloud computing benut deze service om bestanden op een server te zetten en deze te kunnen gebruiken vanaf verschillende apparaten, bijna net zoveel mensen gebruikt het om bestanden met anderen te delen of als back-up om te voorkomen dat gegevens kwijtraken. Vier op de tien zitten op de cloud vanwege de extra opslagruimte.
Een derde van de internetgebruikers die niet aan cloud computing doen, weet niet van het bestaan van deze online dienst af. Twee op de drie kent cloud computing wel, maar hebben hier nog nooit gebruik van gemaakt, voornamelijk vanwege zorgen over veiligheid en privacy.

Bron: Gebruik van cloud computing, 2014 (maatwerk)