Consumenten besteden iets meer, vertrouwen verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Consumenten hebben in oktober 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in oktober 2013. Deze lichte stijging volgt op een kleine consumptiedaling in september. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten meer uit, meldt het CBS vandaag. Verder is het vertrouwen van consumenten in december nauwelijks veranderd ten opzichte van november.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Vooral meer uitgegeven aan huishoudelijke apparaten en woninginrichting

Consumenten gaven in oktober 2,6 procent meer uit aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze besteedden vooral meer aan huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Ook kochten consumenten meer tweewielers zoals fietsen en motoren. Afgelopen dinsdag publiceerde het CBS dat vooral winkels in consumentenelektronica meer hadden omgezet in oktober. Ook in doe-het-zelfzaken en winkels in woninginrichtingartikelen heeft de klant meer uitgegeven.

Aan voedings- en genotmiddelen besteedden de consumenten evenveel als een jaar eerder. De bestedingen aan overige goederen, waaronder gas en motorbrandstoffen, waren 4,2 procent lager. Ten slotte gaven consumenten 0,7 procent meer uit aan diensten, die ruim de helft van de binnenlandse consumptieve bestedingen uitmaken.

Binnenlandse consumptie naar categorie (koopdaggecorrigeerd volume), oktober 2014

Binnenlandse consumptie naar categorie (koopdaggecorrigeerd volume), oktober 2014

Omstandigheden voor consumptie in december hetzelfde als in november

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in december per saldo gelijk gebleven, blijkt uit de Consumptieradar van het CBS. De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan een maand eerder. Verder was de prijsstijging van de koopwoningen op jaarbasis ook iets groter. Daarentegen waren consumenten negatiever over de werkloosheid in de komende 12 maanden. De consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse consumptie gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten is in december een fractie beter dan in november. Het consumentenvertrouwen komt in december uit op -7, tegen -8 in de voorgaande maand. Het oordeel van consumenten over de economie en hun koopbereidheid veranderden nagenoeg niet.
Met -7 ligt het consumentenvertrouwen in december ook iets boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Oordeel over economie en koopbereidheid nagenoeg onveranderd

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op -3, tegen -4 in november. De koopbereidheid verandert van november op december per saldo niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen blijft staan op -10.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.