Bescheiden economische groei in eurozone

De economieën van de eurozone en de EU zijn in het derde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,2 en 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 0,8 procent en die van de EU met 1,3 procent. Dit blijkt uit cijfers die Eurostat vanochtend bekend maakte. Eerder vandaag maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal groeide met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De laatste jaren loopt de ontwikkeling van de Nederlandse economie gelijk op met die van de eurozone.

Bruto binnenlands product Europese landen en eurozone

Volumemutaties bbp t.o.v. voorafgaande kwartaal

Nog geen herstel in Italië en Cyprus

Behalve in Italië en Cyprus zijn de economieën in alle landen van de eurozone in het derde kwartaal gegroeid. In Italië is de economie in zowel het tweede als derde kwartaal gekrompen met respectievelijk 0,2 en 0,1 procent, na nulgroei in het eerste kwartaal. De Italiaanse economie is met name in 2012 sterk gekrompen. Hierna was de krimp minder sterk, maar van groei is nog altijd geen sprake. Cyprus kende de voorbije vier kwartalen sterke krimp.

Duitsland en Frankrijk groeien weer

In Duitsland, de grootste economie van de eurozone, groeide de economie met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, na een kleine krimp in het tweede kwartaal. De huidige groei van de Duitse economie komt vooral doordat huishoudens meer uitgeven en de export groeit. De investeringen krompen in Duitsland, vooral in de bouw.

Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, deed het met een groei van 0,3 procent in het derde kwartaal wat beter. In het tweede kwartaal kromp de Franse economie nog met 0,1 procent en ook daarvoor groeide de Franse economie nauwelijks. Vooral de industriële productie deed het goed in het afgelopen kwartaal.

Stabiele groei in Spanje, Portugal, België en Griekenland

De Spaanse economie groeide tot dusver in alle kwartalen van 2014; in het derde kwartaal met 0,5 procent. Ook de Griekse economie groeide in de eerste drie kwartalen van 2014. De Portugese economie groeide sterk vanaf het tweede kwartaal van 2013, maar kromp in het eerste kwartaal van 2014 om in het tweede en derde kwartaal weer te groeien. In België is er sprake van een bescheiden maar stabiele groei.

Ontwikkeling bruto binnenlands product Europese landen en eurozone

Index Europese landen

Nederlandse economie nog beneden het niveau van 2008

Zowel de Nederlandse economie als die van de eurozone liggen nog onder het niveau van begin 2008; beide lagen hier in het derde kwartaal van 2014 nog 2 procent onder. Een tijdlang heeft de Nederlandse economie het beter gedaan dan die van de eurozone, maar vanaf 2011 niet meer. Sinds medio 2012 lopen de economieën van Nederland en de eurozone gelijk op. De Duitse economie, die een groot gewicht heeft binnen het cijfer over de eurozone, kent vanaf begin 2010 een sterke opleving. Maar na 2010 zwakte ook de Duitse groei af. Gemiddeld doet de Duitse economie het vanaf begin 2008 echter verreweg het beste van de eurozone.

Sterke groei Britse economie en verder herstel in de VS

Buiten de eurozone groeide de economie van het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal met 0,7 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie al met 0,9 procent. De Britse economie bevindt zich al ruim een jaar in een fase van sterk herstel. Ook in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zette het herstel in het derde kwartaal verder door met een groei van 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal groeide de Amerikaanse economie al met 1,1 procent. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie, maar dat kwam voornamelijk door een uitzonderlijk strenge winter. In vergelijking met deze Angelsaksische landen presteren Nederland en de eurozone als geheel dus heel matig. De economie van de VS is duidelijk de crisis te boven. Het bbp lag in het derde kwartaal 8 procent boven het niveau van 2008. Ook de Britse economie ligt inmiddels ruim boven het niveau van begin 2008.

Ontwikkeling bruto binnenlands buiten Europa

Economische groei landen buiten eurozone

Ten behoeve van internationale vergelijkbaarheid zijn alle cijfers in dit artikel werkdag- en seizoengecorrigeerd. Het Verenigd Koninkrijk, aangegeven met 1) is niet werkdaggecorrigeerd.