Aantal verleende bouwvergunningen daalt niet verder

De dalende trend in het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen lijkt een halt toegeroepen. In de eerste helft van 2014 zijn ruim 15 duizend vergunningen afgegeven, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de koopsector, de vergunningverlening voor huurwoningen is verder gedaald. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, is vanaf 2009 ieder jaar afgenomen. Sinds 2007 daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen voor koopwoningen, vanaf 2010 volgde ook de huursector. Medio 2013 lijkt het dieptepunt bereikt.

Nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend

Nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend

Meer vergunningen voor koopwoningen, huur blijft achter

In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal afgegeven vergunningen met bijna 20 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er is voor bijna 5,5 duizend nieuw te bouwen koopwoningen een bouwvergunning verleend. Dit is een stijging van 50 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vergunningen voor huurwoningen is met 20 procent gedaald.
De lichte groei in de vergunningverlening dit jaarlijks zich voort te zetten. In juli en augustus lag het aantal afgegeven vergunningen (voor 6 337 woningen) al hoger dan in het gehele derde kwartaal van vorig jaar (5 995 woningen).  Ondanks de groei ligt het aantal vergunningen nog ver onder het niveau van vóór de crisis.

Na de aantrekkende huizenverkopen en de groeiende opdrachtenportefeuille van architecten neemt nu ook het aantal vergunde nieuwbouwwoningen toe, al is de groei nog pril. Het is nog te vroeg om een positief effect op de nieuwbouwproductie te signaleren. Nadat de bouwvergunning is verleend, duurt het gemiddeld twee jaar voordat de bouwwerkzaamheden gereed zijn.

Bronnen: