Verdubbeling aantal auto's bij 65-plussers

In 2014 had ongeveer de helft van de 65-plussers een auto. Dit was in 2000 nog een derde. In de periode 2000-2014 steeg het aantal 65-plussers met 767 duizend tot 2,9 miljoen. In deze periode verdubbelde het aantal auto’s bij 65-plussers van ruim 750 duizend tot bijna 1,5 miljoen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Autobezit ouderen stijgt

Het autobezit van 65-plussers is in de periode 2000-2014 flink gestegen. In 2000 had ruim een derde van de 65-plussers een auto. In 2014 was dit al ongeveer de helft. Dit komt onder andere doordat ouderen mobieler zijn geworden en vaker een rijbewijs hebben. Vooral vrouwen hebben steeds vaker een rijbewijs. Er is nog wel een groot verschil in het autobezit van 65-plussers tussen mannen en vrouwen. In 2013 heeft bijna driekwart van de oudere mannen een auto op naam tegenover een kwart van de vrouwen. Bij personen jonger dan 65 is het verschil in autobezit tussen mannen en vrouwen kleiner.

Ontwikkeling aantal 65-plussers en het autobezit onder 65-plussers

Ontwikkeling aantal 65-plussers en het autobezit onder 65-plussers

Toename autobezit 85-plussers het grootst

Het aantal auto’s van 85-plussers is het sterkst gegroeid. In 2000 had ongeveer 10 procent van de 85-plussers een auto, in 2014 is dit al zo’n 20 procent. In vergelijking met begin deze eeuw zijn er in 2014 3,5 keer zoveel auto’s in bezit van 85-plussers. Toen 21 duizend, nu ruim 72 duizend.

Autobezit per 1 000 inwoners

Autobezit per 1000 inwoners 

Bronnen: