Autobezit jongeren daalt

Jongeren bezitten steeds minder vaak een personenauto. Onder ouderen groeit daarentegen het autobezit. Het totaal aantal personenauto’s, bromfietsen en motorfietsen in Nederland groeit nog wel, maar steeds minder snel. Op 1 januari 2013 rijden er minder bedrijfsvoertuigen rond dan een jaar eerder.

Minder auto’s onder jongeren

Onder jongeren van 18 tot 25 jaar neemt het aantal personenauto’s al twee jaar op rij af. Het aantal jongeren nam van 2012 op 2013 toe met 0,4 procent, het aantal geregistreerde personenauto’s in deze groep nam juist af met 4,5 procent. Bij 65-plussers gebeurt het tegenovergestelde. Hun aantal nam van 2012 op 2013 met 4 procent toe, terwijl het aantal personenauto’s op naam van 65-plussers met bijna 7 procent toenam.

Ontwikkeling aantal personenauto’s naar leeftijd eigenaar, 1 januari

Ontwikkeling aantal personenauto’s naar leeftijd eigenaar, 1 januari

Laagste groei sinds 2008

Hoewel het totaal aantal motorvoertuigen in Nederland nog steeds toeneemt, gaat dat steeds minder snel. Op 1 januari 2013 waren er 72 duizend voertuigen meer dan een jaar eerder. Dat is de kleinste toename sinds jaren. In 2008 en 2009 steeg het aantal motorvoertuigen nog jaarlijks met bijna 3 procent. Daarna nam de groei langzaam af, naar minder dan 1 procent van 2012 op 2013.

Ontwikkeling aantal motorvoertuigen, 1 januari

Ontwikkeling aantal motorvoertuigen, 1 januari

Iets meer personenauto’s, minder bedrijfsvoertuigen

Personenauto’s vormen de grootste categorie motorvoertuigen. Weliswaar neemt het aantal personenauto’s nog steeds toe, maar de jaarlijkse groei liep terug van meer dan 2 procent in 2008 tot minder dan 1 procent in 2013. Deze daling was nog sterker bij de motoren en bromfietsen. Sinds het topjaar 2009 nam de groei van het aantal motoren af van 3,5 procent naar minder dan 1 procent, die van de bromfietsen daalde zelfs van 11 procent naar ruim 2 procent. Bij de bedrijfsauto’s is de groei van 2011 op 2012 zelfs omgeslagen in een krimp. Deze krimp heeft begin 2013 doorgezet (-0,6 procent). Dit komt deels doordat er in 2012 minder nieuwe bedrijfsvoertuigen zijn verkocht dan in 2011.

Ontwikkeling aantal motorvoertuigen naar voertuigsoort, 1 januari

Ontwikkeling aantal motorvoertuigen naar voertuigsoort, 1 januari

Doreen Ewalds en Roger Voncken

Bron: StatLine,