Ouders geven consultatiebureau gemiddeld een ruime 7

Bijna 95 procent van de 0-  t/m 4- jarige jongens en meisjes heeft volgens de ouder of verzorger het consultatiebureau bezocht. Kinderen van 0 of 1 jaar kwamen vrijwel zonder uitzondering naar het bureau. Gemiddeld waardeerden ouders en verzorgers het consultatiebureau met een dikke 7. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Vrijwel alle 0- en 1-jarigen naar consultatiebureau

Gemiddeld bezocht in 2011/2013 ongeveer 99 procent van de 0- en 1-jarige kinderen in de 12 maanden voorafgaand aan de gezondheidsenquête van het CBS volgens de ouder of verzorger het consultatiebureau. Onder 4-jarigen is het consultatiebureaubezoek met 85 procent het laagst. Hier speelt mee dat de laatste oproep voor een bezoek met 3 jaar en 9 maanden is.

Jongens en meisjes even vaak naar consultatiebureau

Jongens bezochten even vaak het consultatiebureau als meisjes. Het percentage autochtone en allochtone kinderen dat afgelopen jaar het consultatiebureau bezocht was nagenoeg gelijk. Ook wonen in de stad of op het platteland en de hoogte van inkomen van de ouders hebben geen invloed op het consultatiebureaubezoek.

Consultatiebureaubezoek van kinderen tot en met 4 jaar, 2011/2013

Consultatiebureaubezoek van kinderen tot en met 4 jaar, 2011/2013

Meer kinderen naar consultatiebureau

Steeds meer 0- t/m 4-jarigen worden op het consultatiebureau gezien. In 2001/2003 bezocht ruim 90 procent het consultatiebureau, tien jaar later was dat bijna 95 procent. De grootste toename deed zich voor bij de 3-jarigen. Hoewel er in die periode geen vaccinatieoproep bijgekomen is, is het percentage in deze groep gestegen van ruim 83 procent naar bijna 94 procent.

Consultatiebureaubezoek

Consultatiebureaubezoek

Ouders tevreden over consultatiebureau

De gemiddelde score op een schaal van 1 tot 10 waarmee de ouder of verzorger het consultatiebureau waardeerde bedroeg 7,3. Ruim 94 procent van de ouders of verzorgers gaf het consultatiebureau een rapportcijfer van 6 of meer. Het consultatiebureau werd voor meisjes en jongens hetzelfde beoordeeld en ook de leeftijd van het kind was niet van invloed op het rapportcijfer.
De ouders of verzorgers van niet-westers allochtone kinderen daarentegen hadden iets meer waardering voor het consultatiebureau dan die van autochtone en westers allochtone kinderen. Lagere inkomens geven een beter rapportcijfer dan hogere inkomens. De mate van stedelijkheid heeft geen invloed op de score.

Rapportcijfer consultatiebureau, 2011/2013

Rapportcijfer consultatiebureau, 2011/2013

Bron: StatLine, Bevalling, lengte en gewicht bij geboorte, borstvoeding