Consument heeft minder vertrouwen in economie

© Hollandse Hoogte

De stemming onder consumenten verslechtert in september een fractie. Het consumentenvertrouwen daalt 1 punt en komt uit op -7, meldt het CBS vandaag. In de afgelopen twee maanden kregen consumenten aanzienlijk minder vertrouwen in het algemene economische klimaat. Dit hangt mogelijk samen met de gespannen internationale situatie. De koopbereidheid veranderde in september nauwelijks.

Met -7 ligt het consumentenvertrouwen in september nog net boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Negatief over economisch klimaat

Het vertrouwen in de economische situatie neemt in september verder af. De deelindicator Economisch klimaat verslechtert 5 punten en komt uit op -2. Daarmee zijn met betrekking tot het oordeel over de economie de pessimisten weer in de meerderheid nadat de optimisten in de voorgaande 6 maanden de overhand hadden.

Koopbereidheid vrijwel onveranderd

De koopbereidheid verandert van augustus op september nauwelijks. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen verbetert 1 punt en kwam uit op -11. Consumenten zijn een fractie somberder over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Daarentegen zijn ze iets minder negatief over hun financiën in de afgelopen 12 maanden. Ook vinden ze de tijd wat minder ongunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan een maand eerder.

Verwachtingen m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Verwachtingen m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Werkloosheidsverwachting verbetert verder

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van huishoudens. Nederlanders waren lang erg negatief over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid, maar de stemming is het laatste jaar sterk verbeterd. In september rekende 38 procent van de respondenten op een toename van de werkloosheid in de komende 12 maanden, terwijl 31 procent een daling verwachtte. Dat is in lijn met de ontwikkeling van de werkloosheid want het CBS maakt vandaag ook bekend dat de werkloosheid in augustus verder is teruggelopen.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.