Conjunctuurbeeld blijft nagenoeg hetzelfde

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juli op augustus vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al maanden. Ook in augustus hielden de verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok elkaar nagenoeg in evenwicht. Iets meer dan de helft van de indicatoren in de Conjunctuurklok verkeert in een opgaande fase, dat wil zeggen dat de groei toeneemt.

Het consumentenvertrouwen is in augustus gedaald. Consumenten waren somberder over de toekomst dan in juli. Het vertrouwen van ondernemers in de industrie nam ook af. De indicator van het producentenvertrouwen verslechterde van 1,2 in juli naar 0,0 in augustus.

Het beeld bij de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishoudens is gemengd. Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 2,4 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De investeringen in materiële vaste activa waren 4,3 procent lager. Huishoudens besteedden in juni 2014 ongeveer evenveel aan goederen en diensten als in juni 2013.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 1,3 procent lager dan een jaar eerder. Het was de eerste krimp in 2014. Er zijn in juli 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is 21 procent minder dan in juli 2013.

De situatie op de arbeidsmarkt verbetert. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid is in juli verder gedaald, naar 645 duizend. De werkloosheid is met 8,2 procent van de beroepsbevolking nog wel hoog. Het aantal banen was ook in het tweede kwartaal kleiner dan in het voorgaande kwartaal. De banenkrimp wordt echter kleiner. Verder waren er in het tweede kwartaal duidelijk meer vacatures dan in het eerste kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren groeide in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het tweede kwartaal van 2014. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2014 groeide de economie met 0,5 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,9 procent.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.