Bijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis

Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD.

Autisme of een aanverwante stoornis vaker bij jongens dan meisjes

Bijna 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 heeft volgens de ouders of verzorgers autisme of een aanverwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Dat komt overeen met zo’n 43 duizend kinderen. Deze stoornissen komen meer dan twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Het aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de 4- tot 7-jarige kinderen heeft bijna 1 procent volgens de ouders autisme of een aanverwante stoornis. Bij de 10- tot 12-jarigen komt het voor bij 7 procent van de jongens en 3,5 procent van de meisjes. De toename komt waarschijnlijk vooral doordat de diagnose pas later wordt gesteld.

Aandeel kinderen met autisme of aanverwante stoornis, rapportage door ouders, 2011/2013

Aandeel kinderen met autisme of aanverwante stoornis, rapportage door ouders, 2011/2013

Vier keer zo veel jongens als meisjes behandeld voor autisme

Een deel van de kinderen met autisme of aanverwante stoornis wordt behandeld. In 2011 waren er binnen de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg 26 duizend behandeltrajecten voor 4- tot 12-jarigen waarbij een van deze stoornissen werd geregistreerd. Jongens worden ruim vier maal zo vaak behandeld als meisjes. Het aantal behandelingen neemt toe met de leeftijd, van 0,8 per honderd 4- tot 7-jarigen, tot 2,5 per honderd 10- tot 12-jarigen. In deze laatste leeftijdsgroep werd 4 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes behandeld.

Aantal behandeltrajecten voor autisme of aanverwante stoornis, per honderd 4- tot 12- jarigen, 2011

Aantal behandeltrajecten voor autisme of aanverwante stoornis, per honderd 4- tot 12- jarigen, 2011

Autisme en ADHD-symptomen komen vaak samen voor

Ouders rapporteerden in de periode 2011/2013 bij ruim 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar ADHD-symptomen, ofwel hyperactiviteit met aandachtsstoornis. Dit blijkt vaak samen te gaan met autisme of een aanverwante stoornis. Van de kinderen met autisme heeft 26 procent ADHD-symptomen, van de kinderen zonder autisme 2 procent.

Aandeel kinderen dat symptomen van ADHD heeft, rapportage door ouders, 2011/2013

Aandeel kinderen dat symptomen van ADHD heeft, rapportage door ouders, 2011/2013

Marieke Houben - van Herten, Kim Knoops, Laura Voorrips

Bron StatLine: