Autisme of aanverwante stoornis

In de gezondheidsenquête wordt een vraag naar autisme of aanverwante stoornissen gesteld. Deze vraag vormt onderdeel van de reeks vragen naar langdurige aandoeningen bij kinderen. In het begin van deze reeks wordt eerst gevraagd: 'Wilt u van de volgende ziekten en aandoeningen aangeven of uw kind die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad'. Vervolgens komen in afzonderlijke vragen de ziekten en aandoeningen aan bod. Indien de ouder of verzorger ‘ja’ antwoordt op de vraag: ‘Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS?’, wordt aangenomen dat het kind autisme of een aanverwante stoornis heeft. De gezondheidsenquête wordt alleen afgenomen in particuliere huishoudens, niet in instellingen.
Autisme of aanverwante stoornis in behandeltrajecten heeft betrekking op de diagnose die is geregistreerd als primaire diagnose in een of meer opeenvolgende diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Het betreft een diagnose uit de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen, bestaande uit autistische stoornis, stoornis van Rett, stoornis van Asperger, desintegratieve stoornis en niet nader omschreven pervasieve stoornis (PDD-NOS).

Terug naar artikel