Zeer slecht tweede kwartaal bouw

De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2014 met 2,4 procent gedaald. De omzetafname vond vooral plaats bij het midden- en grootbedrijf, het kleinbedrijf wist wel hogere omzetten te halen.

Omzetdaling midden- en grootbedrijf, kleinbedrijf groeit wel

De bouw laat in het tweede kwartaal een omzetdaling zien van 2,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2013. Deze daling vond plaats in alle bouwbranches: de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw, de gespecialiseerde bouw, en in het midden- en grootbedrijf. De omzet in het middenbedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw daalde in het tweede kwartaal met 3,7 procent tot slechts 59 procent van het omzetniveau in hetzelfde kwartaal in het topjaar 2008.

Alleen in het kleinbedrijf – waaronder veel zzp’ers – nam de omzet toe. De omzet van het kleinbedrijf wordt onder andere gestimuleerd door het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten dat dit jaar nog geldt voor herstel- en verbouw van woningen. Het zijn waarschijnlijk de kleine afwerkingbedrijven die van deze maatregel het meest profiteren. De omzetten van deze bedrijven groeiden met 3,4 procent, die van de kleine bedrijven in de burgerlijke- en utiliteitsbouw zelfs met 6,6 procent.

Omzet naar bedrijfsomvang

Omzet naar bedrijfsomvang

Omzetdaling in lijn met eerdere ontwikkelingen

De omzetdaling is fors, maar is niet geheel onverwacht. In 2013 zijn weinig woningen verkocht. Ook bereikten begin 2013 de bouwsommen van nieuwe opdrachten van architecten een dieptepunt. Deze opdrachten staan aan het begin van de bouwcyclus en zijn een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten. De totale waarde van bouwvergunningen bereikte in de tweede helft van 2013 het laagste niveau sinds jaren.

Deze ontwikkelingen resulteerden in steeds minder goed gevulde orderportefeuilles van bouwbedrijven. Doordat in het eerste kwartaal van 2014 is doorgewerkt als gevolg van de zachte winter, zijn de effecten hiervan in het tweede kwartaal extra zichtbaar. 

Bouwvergunningen en nieuwe ontwerpopdrachten architecten

Bouwvergunningen en nieuwe ontwerpopdrachten architecten

Lichtpuntjes

Enkele lichtpuntjes zijn zichtbaar. De bouwsommen van nieuwe architectenopdrachten stijgen sinds het najaar 2013. De waarde van verleende bouwvergunningen neemt toe en ook de huizenverkoop trekt in het eerste halfjaar aan. Weliswaar zijn ondernemers in de bouw in het tweede kwartaal niet positief over hun orderpositie, de orderpositie van de bouw neemt na het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2014 wel toe.

Orderpositie bouwbedrijven

Orderpositie bouwbedrijven

Carlo Driesen en Shanti Jhagroe

Bron: StatLine,