Asielverzoeken

Aanvraag voor toelating als vluchteling door een persoon uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land bescherming of asiel te zoeken. De cijfers in dit artikel betreffen uitsluitend eerste asielverzoeken.