Productie industrie groeit, maar bescheiden

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 0,5 procent hoger dan in mei 2013. Dit heeft het CBS bekend gemaakt. De toename in mei is aanzienlijk kleiner dan die in voorgaande maanden.

Gemengd beeld binnen de industrie

Met 5,7 procent nam de productie van de elektrotechnische en machine-industrie in mei het meest toe. De basismetaal- en metaalproductenindustrie en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie produceerden respectievelijk 2,1 en 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Tegenover deze productiestijging stond een krimp in de productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie (2,6 procent). Samen zijn de vier genoemde branches goed voor bijna driekwart van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Ondernemers voorzichtig positief

De hogere productie dit jaar is in lijn met het vertrouwen van de producenten in de industrie. Hun stemming is sinds eind 2012 gestaag verbeterd en is tot nu toe dit jaar voorzichtig positief. Verder neemt de bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie al vier kwartalen achtereen toe. Ook is er in de eerste maanden van 2014 meer geïnvesteerd in productiecapaciteit (machines, installaties, computers) dan in dezelfde periode van 2013.

Op korte termijn wisselen productiedalingen en –stijgingen elkaar af

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Deze fluctueren de laatste maanden nogal. De industriële productie bereikte in februari het hoogste niveau in meer dan zes jaar. Daarop volgden een stevige daling in maart en een stijging in april. In mei daalde de productie met 1,9 procent ten opzichte van de voorgaande maand. De productie is de laatste drie maanden wel lager dan in de drie maanden daarvoor.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht