Bezettingsgraad

Bezettingsgraad wordt bepaald aan de hand van de gewogen percentages op de vraag: 'De bezetting/benutting van onze beschikbare productiecapaciteit  bedraagt momenteel circa ...%'