Frequente aankopen stijgen minder in prijs dan niet-frequente

Producten die consumenten regelmatig kopen zijn sinds juli 2013 minder in prijs gestegen dan producten en diensten die niet frequent worden gekocht. De vier jaren daarvoor stegen de prijzen van frequente aankopen juist het meest.

Prijsontwikkeling van frequente en niet-frequente aankopen

Prijsontwikkeling van frequente en niet-frequente aankopen

Frequente aankopen bepalen een derde van inflatie

De prijzen van producten die de consument regelmatig koopt en contant of met een bankpas afrekent (frequente aankopen) stijgen sinds juli 2013 minder hard dan die van niet-frequente aankopen, zoals verzekeringen en huren. In juni 2014 waren frequente aankopen 0,5 procent duurder dan een jaar eerder, en de niet-frequente aankopen 1,2 procent. In de vier jaren daarvoor was de situatie precies andersom en stegen juist de frequente aankopen relatief sterk in prijs. Een derde van de inflatie wordt bepaald door frequente aankopen, waarvan voedingsmiddelen en autobrandstoffen een groot deel uitmaken. Deze aankopen bepalen, juist omdat ze vaak gekocht en direct afgerekend worden, voor een groot deel de ‘gevoelsinflatie’.

Frequente aankopen naar soort, 2014

Frequente aankopen naar soort, 2014

Vooral autobrandstoffen en levensmiddelen minder in prijs gestegen

Van de frequente aankopen stegen vooral de prijzen van autobrandstoffen en die van voedingsmiddelen relatief minder sterk. Bij voeding gaat het met name om verse groenten, vers fruit en aardappelen. Bij autobrandstoffen is dit vooral benzine, en in mindere mate lpg en diesel. Van augustus 2013 tot en met april 2014 had de benzineprijs de grootste invloed op de kleinere prijstoename bij de frequente aankopen. In mei en juni is de benzineprijs echter weer flink gestegen.

Huurstijging beperkt prijsdaling niet-frequente aankopen

Dat de niet-frequente aankopen meer in prijs stegen dan de frequente, komt vooral door de huurverhoging in juli 2013. Dit werd grotendeels gecompenseerd doordat energie voor huishoudelijk gebruik vanaf oktober 2013 juist tot een flinke daling van de inflatie leidde. Dit geldt ook voor andere niet-frequente aankopen zoals telefoon- en internetdiensten.

Léon Willenborg

Bron: StatLine, Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100