Frequente aankopen

Frequente aankopen zijn aankopen die:
- ten minste eenmaal per maand worden gedaan
- actief en direct worden betaald.

Onder actieve en directe betaling wordt verstaan dat de aankopen contant, via bankpas of directe overschrijving worden gedaan. Voorbeelden van productgroepen die behoren tot de frequente aankopen zijn voedingsmiddelen, dranken en brandstoffen.