Vertrouwen consument niet verder toegenomen

© ANP

De stemming onder consumenten was in juni hetzelfde als in mei. De indicator van het Consumentenvertrouwen bleef staan op -2 meldt het CBS. Het percentage pessimisten is daarmee nog altijd iets groter dan het percentage optimisten. Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken toegenomen en ligt nu op hetzelfde niveau als eind 2007. De consumenten zijn per saldo positief over het algemene economische klimaat, maar nog negatief over hun eigen financiële situatie.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consument heeft vertrouwen in economie

Consumenten zijn al vier maanden op rij positief over de economie. In juni veranderde zowel hun oordeel over de economische situatie in de komende als over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden niet. De deelindicator Economisch klimaat bleef staan op 10.

Koopbereidheid nog laag

De koopbereidheid was in juni vrijwel hetzelfde als in mei. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden veranderde nauwelijks. Hun verwachting over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden sloeg om van voorzichtig positief naar licht negatief. Ook vonden consumenten de tijd ongeveer even ongunstig als vorige maand voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies. Per saldo daalde de deelindicator Koopbereidheid 1 punt naar -11. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag.

Somber over toekomstige werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van huishoudens. Consumenten zijn nog steeds negatief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De helft van de respondenten rekende in juni op een toename van de werkloosheid in de komende 12 maanden. Een op de vijf verwachtte een afname. Eerder maakte het CBS al bekend dat het aantal banen van werknemers al geruime tijd afneemt.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.