Grensarbeiders

Werkzame personen van wie woonadres en werkadres in twee verschillende landen liggen. Ook mensen die niet dagelijks naar de woonplaats terugkeren worden meegerekend. Tot de grensarbeiders behoren zowel werknemers als zelfstandigen.