Doelstellingen Europa 2020 strategie

De Europa 2020-strategie is gericht op het stimuleren van economisch groei binnen de EU. De doelstellingen voor elk land zijn in 2010 vastgelegd in overleg tussen de regeringen van de lidstaten en de EU-instituties. Landen kunnen dus een doelstelling hebben die afwijkt van de algemene Europese doelstelling.

In dit artikel is er voor gekozen voor elk thema één indicator te presenteren, ook als er meerdere beschikbaar zijn. Naast de in dit artikel genoemde doelstellingen zijn er ook nog indicatoren voor CO2 -uitstoot, voortijdig schoolverlaten en energie-efficiëntie. Er is een vermindering voorzien in de uitstoot van CO2 met 20 procent ten opzichte van 1990 voor de EU als geheel en 16 procent voor Nederland. Ook wordt ingezet op het terugdringen van het aandeel voortijdige schoolverlaters tot 10 procent voor de de EU-leden gezamenlijk en tot onder de 8 procent voor Nederland. Ten slotte is het doel om de energie-efficiëntie Europa breed te laten groeien met 20 procent. Nederland heeft zichzelf hier geen doel gesteld.