Leegstand

Voor leegstand geldt dat de woning behoort tot de woningvoorraad, en dat niemand bij de gemeente als bewoner op het betreffende adres staat ingeschreven. Dit betekent dat de leegstand in de eerste plaats van administratieve aard is. Een deel van deze leegstaande woningen wordt gebruikt als tweede woning of wordt verhuurd voor vakanties. Ook wordt een deel van de leegstaande woningen feitelijk wel bewoond, maar is dit niet bekend omdat een inschrijving bij de gemeente ontbreekt, bijvoorbeeld omdat mensen zich niet kunnen, hoeven of willen inschrijven bij de gemeente. Denk hierbij aan buitenlandse diplomaten, werkmigranten, maar ook illegale verhuur. Woningen kunnen ook leegstaan omdat ze worden gerenoveerd of op de nominatie staan om gesloopt te worden. Daarnaast zijn er ook leegstaande woningen die wel direct beschikbaar zijn.