Ondernemers industrie iets minder positief

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De verslechtering in april komt vooral doordat de ondernemers wat minder positief zijn over hun voorraden gereed product. De verwachtingen over de productie in de komende drie maanden en het oordeel over de orderpositie lieten ook een kleine verslechtering zien.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

De bezettingsgraad is voor het vierde kwartaal op rij opgelopen. In april 2014 benutte de Nederlandse industrie 80,2 procent van de beschikbare productiecapaciteit. In april 2013 bereikte de bezettingsgraad met 75,6 procent het laagste punt in vier jaar.

Bezettingsgraad productiecapaciteit industrie

Bezettingsgraad productiecapaciteit industrie

Branchegegevens over de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.