606 bedrijven en instellingen failliet in februari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari. Vooral in de handel (145), de financiële dienstverlening (88) en de industrie (78) gingen bedrijven failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Met 599 was het driemaandsgemiddelde in februari iets hoger dan in januari (591). Na een piek van 751 in juli 2013 is het gemiddelde sterk teruggelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.