Elektriciteitsproductie uit windmolens in 2013

Om de invloed van toevallige weersomstandigheden op de cijfers te reduceren wordt in dit artikel de productie van windmolens genormaliseerd volgens een procedure uit de nieuwe EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De genormaliseerde productie in 2013 is berekend als de capaciteit in 2013 vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar.