Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld is eind februari beter dan eind januari. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vijf na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend.

Het consumentenvertrouwen steeg in februari met 2 punten en kwam uit op -10. De stemming onder consumenten is sterk verbeterd, maar de indicator is nog wel negatief. De stemming onder producenten in de industrie verslechterde iets. De indicator van het producentenvertrouwen daalde van 0,7 in januari naar -0,1 in februari.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,2 procent groter dan een jaar eerder. Huishoudens besteedden 0,7 procent meer. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 19,3 procent hoger.

De industrie produceerde in december 1,8 procent meer dan in december 2012. In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het beeld van de arbeidsmarkt lijkt minder somber. Het aantal vacatures groeide in het vierde kwartaal, net als het aantal uitzenduren in fase A. Het aantal banen daalde daarentegen verder. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in januari op naar 678 duizend. Met 8,6 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid hoog.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het vierde kwartaal van 2013. Vergeleken met het derde kwartaal groeide de economie met 0,7 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ook ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de Nederlandse economie met 0,7 procent.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.