Stemming consument verbetert verder

Het vertrouwen van consumenten is in februari iets toegenomen. De indicator steeg 2 punten en kwam uit op -10. De lichte verbetering kwam door een toename van de koopbereidheid. Het oordeel over het algemeen economisch klimaat veranderde niet. Sinds de zomer van 2013 is de stemming van consumenten vrijwel onafgebroken verbeterd.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

De koopbereidheid nam in februari toe. Consumenten vonden de tijd veel minder ongunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan in januari. Ook waren ze minder negatief over hun eigen financiële situatie dan een maand eerder. Per saldo verbeterde de deelindicator 3 punten en kwam uit op -12. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag.

De deelindicator Economisch klimaat bleef per saldo ongewijzigd op -6. Consumenten zijn al vier maanden op rij optimistisch over de economische situatie in de komende 12 maanden. Ze waren in februari wel een stuk minder positief dan in januari. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde van januari op februari verder.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.