Bijna 150 duizend stellen op de werkvloer

Op 14 februari 2012 waren er 296 duizend werknemers van wie de partner in hetzelfde bedrijf werkt.  Daarmee waren er 148 duizend stellen van werknemers. Het ging in totaal om 4 procent van de werknemers in Nederland.

Landbouw en financiële diensten hebben relatief veel stellen

In de landbouw en financiële dienstverlening komen relatief gezien de meeste werknemersparen bij hetzelfde bedrijf voor. Binnen deze  bedrijfstakken had meer dan 6 procent van de werknemers een partner die bij hetzelfde bedrijf werkte. Het aandeel is het kleinst in de bedrijfstakken energievoorziening en delfstoffenwinning, hier vormde 2 procent van de werknemers een paar.

Hoe langer in dienst, hoe groter de kans

De kans dat werknemers bij dezelfde werkgever een paar vormen, wordt onder andere beïnvloed door de grootte van het bedrijf. Daarnaast heeft de samenstelling van het personeelbestand van het bedrijf naar geslacht en leeftijd invloed. Ook het aandeel tijdelijke contracten binnen een bedrijf speelt een rol. Naarmate een werknemer korter in dienst is, is de kans kleiner dat zijn of haar partner bij hetzelfde bedrijf werkt.

Werknemers met een partner die in hetzelfde bedrijf werkt, 14 februari 2012

Werknemers met een partner die in hetzelfde bedrijf werkt, 14 februari 2012

Katja Chkalova en Gerda Gringhuis

Bron: Werknemers met partner in hetzelfde bedrijf, 14-02-2012 (maatwerktabel)