Record faillissementen in 2013

  • 10 procent meer faillissementen
  • Meeste faillissementen in handel en bouw

In 2013 zijn 12 306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming in 1951. Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal bedrijven (excl. eenmanszaken) dat in 2013 failliet ging, steeg met 12 procent tot 8 275. Het totaal aantal bedrijven (excl. eenmanszaken) nam in dezelfde periode toe met 1 procent. Het aantal failliet verklaarde eenmanszaken daalde daarentegen met 5 procent tot 1 181, terwijl de populatie groeide met 5 procent. Verder nam het aantal faillissements-uitspraken voor particulieren met 9 procent toe tot 2 850.

Bij de bedrijven (excl.eenmanszaken) werden de meeste faillissementen uitgesproken in de handel. In die bedrijfstak werden 1 854 faillissementen uitgesproken; 21 procent meer dan in 2012. De bouwsector is ook hard getroffen in 2013. Daar gingen 1 367 bedrijven failliet, een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Procentueel was de stijging van het aantal faillissementen het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie. In 2013 gingen daar 378 bedrijven failliet; 50 procent meer dan een jaar eerder. In de meeste bedrijfstakken lag het aantal faillissementen in 2013 hoger dan in 2012. Alleen in de industrie, financiële dienstverlening en ook in de bedrijfstak vervoer en opslag zijn iets minder bedrijven failliet gegaan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.