Vermogensstatistiek

Met ingang van 2012 zijn de resultaten van de vermogensstatistiek huishoudens gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef, namelijk het Inkomenspanelonderzoek (IPO). Om vergelijking tussen 2012 en 2011 toch mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming berekend. In deze grafiek zijn de cijfers over 2011 gebaseerd op integrale waarneming.