Indicatie AWBZ-zorg

Recht op een bepaalde soort en hoeveelheid zorg zoals dat vastgesteld wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het CIZ stelt sinds 1 januari 2005 vast op welke AWBZ-zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft, voor de volgende functies: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) en verblijf.
Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit.

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvangen, krijgen zo nodig tot hun 23ste jaar de indicaties van Bureau Jeugdzorg.

De cijfers over indicaties AWBZ-zorg zijn in de periode 2009 tot en met 2012 niet volledig van jaar op jaar vergelijkbaar, door wijzigingen in wetgeving en registratie.