Conjunctuurbeeld verbetert verder

Het conjunctuurbeeld is eind november iets beter dan eind oktober. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok verschuift naar de fase van herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

Het consumentenvertrouwen steeg in november van -27 naar -18. Het producentenvertrouwen verbeterde een fractie, van -0,5 naar -0,4. Het vertrouwen onder ondernemers en consumenten neemt toe, maar beide stemmingsindicatoren zijn nog negatief.

Terwijl de vertrouwensindicatoren verbeteren, duidt de ontwikkeling van de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden nog op laagconjunctuur. Het volume van de uitvoer van goederen was in september 0,5 procent kleiner dan een jaar eerder. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 2,9 procent lager dan een jaar eerder. Huishoudens ten slotte besteedden in 2,1 procent minder dan in september 2012.

De industrie produceerde in september 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Verder zijn er in oktober 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In de eerste tien maanden van 2013 werden 14 procent meer faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2012.

De laagconjunctuur is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in oktober weliswaar naar 674 duizend, maar blijft hoog. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder. Wel kwam er in het derde kwartaal een einde aan een periode van twee jaar waarin het aantal vacatures afnam. Er stonden 3 duizend vacatures meer open dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren in fase A steeg met 0,5 procent vergeleken met het tweede kwartaal.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het derde kwartaal van 2013. Vergeleken met het tweede kwartaal groeide de economie met 0,1 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De Nederlandse economie kromp met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.