Aantal faillissementen in oktober bedraagt 743

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september. Toen is het laagste aantal tot nu toe in 2013 gemeten. Van de in oktober 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (173), de bouw (97) en de specialistische zakelijke diensten (86). De stijging van de faillissementen in oktober is toe te schrijven aan een extra zittingsdag.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In oktober kwam dit gemiddelde uit op 649. Het gemiddelde is voor de derde achtereenvolgende keer lager dan in de voorgaande maand.

Er zijn in de eerste tien maanden van 2013 veel faillissementen uitgesproken. Met 7097 is het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen 14 procent hoger dan in dezelfde periode in 2012.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)  
Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.