Overlevingskansen startende eenmanszaken gestegen

Drie kwart van de eenmanszaken die in 2009 zijn gestart, bestond in 2012 nog. Deze overlevingskans na drie jaar is hoger dan bij eenmanszaken die in 2007 zijn gestart. Van de startende eenmanszaken uit 2007 die nog bestaan, is de winstmarge afgenomen.

Overlevingskansen gestegen

Van de startende eenmanszaken in 2009 bestond 75 procent nog in 2012. Van de eenmanszaken die twee jaar eerder zijn gestart, bestond drie jaar later nog maar 63 procent. Het is opvallend dat eenmanszaken die tijdens de crisisjaren in 2008 of 2009 zijn gestart een hogere kans hebben op overleven dan starters in 2007.

Aandeel eenmanszaken dat nog bestaat, naar startjaar

Aandeel eenmanszaken dat nog bestaat, naar startjaar

Lagere winstmarge

De eenmanszaken die zijn gestart in 2007 en nog steeds bestaan in 2011, hebben in de periode 2008-2011 hun winstmarge zien dalen met ruim 11 procent. Deze daling komt door een stijging van de kosten van grond- en hulpstoffen.

Opvallend is dat van de eenmanszaken die zijn gestart in de bouw in 2007, een branche die tijdens de crisis hard is getroffen, het aandeel eenmanszaken met een negatieve winstmarge het kleinst is. In 2011 was dit slechts 3,5 procent. Deze kleine bouwbedrijven profiteren van de onderhoudswerkzaamheden die ook in economisch moeilijke tijden doorgaan.

Verdeling winstmarge van startende eenmanszaken 2007

Verdeling winstmarge van startende eenmanszaken 2007

Ralph Wijnen en Noortje Pouwels-Urlings

Bron: