Winstmarge

De winstmarge is de verhouding tussen de omzet en de winst, ofwel het percentage van de omzet dat overblijft als winst voor de onderneming.