Consumptie lager

Huishoudens hebben in juni 2,4 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in juni 2012. De krimp is wat groter dan in mei (1,9 procent). In die relatief koude maand verbruikten de huishoudens veel meer aardgas dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn al twee jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen zijn fors teruggelopen. In juni 2013 waren de bestedingen aan duurzame goederen 9,9 procent lager dan in juni 2012. Huishoudens kochten vooral minder nieuwe auto’s. Ook aan schoenen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen en apparaten gaven ze minder uit. Door belastingmaatregelen per 1 juli 2012 werden auto’s vorig jaar duurder. Daarop anticipeerden veel consumenten door in nog juni van dat jaar een nieuwe auto te kopen.

De consumptie van voedings- en genotmiddelen kromp in juni met 0,8 procent. Aan diensten hebben huishoudens 0,3 procent minder besteed.

De Consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden. In augustus 2013 waren de omstandigheden voor de consumptie iets minder ongunstig dan in juli.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.        

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.