Afzetprijzen industrie lager

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 1,5 procent lager dan in mei 2012. De prijzen zijn al drie maanden achtereen lager dan een jaar eerder. Dit komt voor een belangrijk deel door de prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie. In mei waren de afzetprijzen van de industrie echter ook lager wanneer deze bedrijfstak buiten beschouwing wordt gelaten (-0,2 procent).

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Producten van de aardolieverwerkende industrie waren in mei 7,9 procent goedkoper. De prijsdaling was kleiner dan in maart en april.  Ook de prijzen van de chemische industrie (5,0 procent) en de basismetaalindustrie (4,1 procent) waren lager. Voedingsmiddelen, dranken en tabak waren daarentegen 3,7 procent duurder.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie

Ten opzichte van april daalden de afzetprijzen van de industrie in mei met 0,4 procent. De prijsdaling op de binnenlandse markt was even groot als die op de buitenlandse markt.

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.