Een derde van de 75-plussers gebruikt internet

In 2012 gebruikte een op de drie 75-plussers internet. Meer mannen dan vrouwen in deze leeftijdsgroep internetten. E-mailen en informatie zoeken zijn populair, sociale media worden weinig gebruikt.

Internetgebruik onder ouderen gestegen

In 2012 gebruikte 34 procent van de Nederlanders van 75 jaar of ouder wel eens internet. Dat waren er aanzienlijk minder dan bij de 65- tot 75-jarigen, van wie drie kwart internet. Dat aandeel is de afgelopen jaren snel toegenomen: in 2006 was het nog maar 42 procent. Het internetgebruik van 75-plussers, dat in 2012 voor het eerst is gemeten, ligt daar nog iets onder. Onder de 65 jaar internet bijna iedereen.

Aandeel internetgebruikers naar leeftijd

Aandeel internetgebruikers naar leeftijd

Meer oudere mannen dan vrouwen internetten

Bijna de helft van de mannen van 75 jaar of ouder internet wel eens. Dat zijn er bijna twee keer zo veel als hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Bij 65- tot 75-jarigen is het verschil tussen mannen (83 procent) en vrouwen (76 procent) veel kleiner.

 Aandeel internetgebruikers naar geslacht, 2012

Aandeel internetgebruikers naar geslacht, 2012

Ouderen gebruiken internet vooral voor e-mail en zoeken naar informatie

Vrijwel alle internetgebruikers e-mailen en twee derde zoekt naar informatie. Chatten en sociale media zijn bij ouderen veel minder populair. Zo gebruikt slechts een op de tien internettende 75-plussers en een kwart van de 65- tot 75-jarige internetters sociale media. Onder de 65 jaar is dat 71 procent. Ook bij online winkelen zijn duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen te zien: acht op de tien 12- tot 65-jarige internetgebruikers winkelt wel eens online. Bij de 65- tot 75-jarigen zijn dat er vier op de tien en bij de 75-plussers een op de tien internetgebruikers.

Oudere internetters gebruiken het web naast e-mailen vooral voor het zoeken van informatie en bankieren. Ook boeken ze wel eens reizen, lezen de krant, kijken tv en luisteren naar de radio via internet.

Activiteiten van internetgebruikers, 2012

Activiteiten van internetgebruikers, 2012

Ger Sleijpen

Bron: Internetgebruik van personen vanaf 12 jaar (maatwerktabel)