Internetgebruikers

De gegevens komen uit het onderzoek ‘ICT gebruik van huishoudens en personen’, dat het CBS sinds 2005 jaarlijks uitvoert onder 12- tot 75-jarigen. In 2012 zijn voor het eerst ook personen van 75 jaar of ouder ondervraagd.

In dit artikel zijn internetgebruikers gedefinieerd als personen die hebben aangegeven wel eens internet gebruikt te hebben. De percentages in de eerste twee grafieken zijn daarop gebaseerd. Dat wijkt enigszins af van StatLine, waar gepercenteerd wordt op degenen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet gebruikt hebben. In StatLine zijn de cijfers over 75-plussers niet opgenomen.