Kinderen

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle 30- tot 35-jarigen in Nederland op 1 januari 2011. Voor deze groep personen is de demografische levensloop vanaf leeftijd 15 jaar gevolgd. Dan gaat het om het verlaten van het ouderlijk huis, het op zichzelf gaan wonen, voor het eerst, al dan niet gehuwd, met een partner gaan samenwonen en eventuele volgende levensloopstappen. Voor de ouders van deze personen is alleen informatie over eerste en volgende huwelijken beschikbaar. Dit is voor de hier gepresenteerde analyse geen groot probleem omdat deze generatie nog nauwelijks samenwoonde zonder te zijn getrouwd.

De startpopulatie bestond uit 502 duizend vrouwen en 504 duizend mannen die zijn geboren tussen 1976 en 1980. Hieruit zijn de personen geselecteerd die in Nederland zijn geboren, dat wil zeggen: autochtonen en allochtonen van de tweede generatie, omdat alleen die databestanden compleet zijn. Als ouders meer dan één kind in de onderzoekspopulatie hadden, is per moeder één dochter en per vader één zoon random geselecteerd. De onderzoekspopulatie bevat uiteindelijk 359 duizend vrouwen en 372 duizend mannen.

De leeftijd bij eerste samenwonen van vrouwen is vergeleken met de leeftijd van moeders bij het eerste huwelijk, de leeftijd bij eerste samenwonen van mannen is vergeleken met de leeftijd van vaders bij het eerste huwelijk. De huwelijksleeftijd van de moeders en vaders is als volgt gecategoriseerd:

                                         Moeder                      Vader
jonger dan gemiddeld        20 jaar of jonger        22 jaar of jonger
gemiddeld                          21 of 22 jaar              23 of 24 jaar
ouder dan gemiddeld         23 jaar of ouder        25 jaar of ouder