Conjunctuurbeeld blijft slecht

Het conjunctuurbeeld was eind januari nagenoeg even slecht als eind december. In de conjunctuurklok waren er wel iets meer verbeteringen dan verslechteringen. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt diep in de fase van laagconjunctuur. Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal kromp de economie in het derde kwartaal met 0,9 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Consumenten waren in januari minder pessimistisch dan in december. De stemming van de ondernemers in de industrie veranderde niet.

De productie van de Nederlandse industrie was in november 0,7 procent hoger dan in november 2011. Het volume van de uitvoer van goederen was ruim 4 procent groter. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in november bijna 11 procent kleiner dan een jaar eerder. Huishoudens besteedden 3,0 procent minder dan in november 2011.

De kapitaalmarktrente daalde in december verder en kwam uit op 1,6 procent. De inflatie bedroeg 2,9 procent. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren 6,3 procent lager dan in december 2011. Fabrikanten in de industrie rekenden 2,8 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in december verder op. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder. Er werden ook minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het tweede kwartaal. Het aantal vacatures veranderde weinig.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.