Ondernemers industrie iets minder somber

Om 14.42 uur is dit artikel herzien. De tweede grafiek was per abuis dezelfde als de eerste. Dit is nu hersteld.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in november iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,0, tegen -7,7 in oktober. In de voorgaande twee maanden daalde het producentenvertrouwen nog.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

In november waren de ondernemers iets minder pessimistisch over de verwachte productie en de orderpositie dan in oktober. Het oordeel over de voorraden veranderde nauwelijks.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

De ondernemers waren iets pessimistischer over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in de voorgaande maand. In november dacht 7 procent dat hun personeelssterkte in de komende drie maanden zal toenemen, terwijl 21 procent op een afname rekende. In oktober bedroegen deze percentages 7 respectievelijk 19.

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.