Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag

Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er 173 duizend ouder dan 45 jaar. Dit aantal is sinds 2008 aanzienlijk gegroeid. Ongeveer 15 procent van de werkloze 45-plussers heeft na drie maanden een baan.  Werklozen onder de 45 jaar vinden vaker werk na drie maanden. Wel is dit aandeel sinds 2008 afgenomen.

Vooral sterke toename werkloosheid onder ouderen

De afgelopen vier jaar is de werkloosheid onder 45- tot 65-jarigen geleidelijk opgelopen van 93 duizend in het derde kwartaal van 2008 tot 173 duizend in het derde kwartaal van 2012. Er zijn nu fors meer werkloze 45-plussers dan in 2005, toen de werkloosheid ook hoog was. Hier speelt mee dat het aantal ouderen in de beroepsbevolking toeneemt.

Ook bij de 25- tot 45-jarigen steeg de werkloosheid flink, maar deze bleef onder het niveau van 2005. Onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de toename in het aantal werklozen minder groot.

Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd

Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd

Oudere werkloze vindt niet snel een baan

Het aandeel werklozen van 45 tot 65 jaar dat op korte termijn uitstroomt naar werk is betrekkelijk klein. Van de werkloze 45-plussers in het tweede kwartaal van dit jaar hadden 25 duizend drie maanden later een baan. Dit komt neer op 15 procent. Dit aandeel is de laatste jaren vrijwel niet veranderd.

Meer dan de helft (56 procent) van de werkloze 45-plussers in het tweede kwartaal van 2012 was in het derde kwartaal nog steeds werkloos. Ongeveer 29 procent had inmiddels de beroepsbevolking verlaten. Dit laatste bijvoorbeeld vanwege de gezondheid, of omdat ze niet meer hadden gezocht naar werk of beschikbaar hiervoor waren.

Jongere werkloze minder snel aan het werk dan in 2008

Jongere werklozen komen sneller aan de slag dan oudere werklozen. Van de 15- tot 25-jarige en 25- tot- 45-jarige werklozen in het tweede kwartaal van 2012 stroomden respectievelijk 31 en 22 procent binnen drie maanden uit naar betaald werk. Wel is dit aandeel voor beide leeftijdsgroepen sinds 2008 gedaald.

Arbeidspositie van werklozen na drie maanden

Arbeidspositie van werklozen na drie maanden

Robert de Vries

Bron: StatLine, Arbeidsmarktmobiliteit; wisselingen arbeidsmarktpositie