Bedrijfsopbrengsten ziekenhuizen 2010

In 2010 hebben ziekenhuizen een eenmalige vergoeding van 600 miljoen euro gekregen ter compensatie van de versnelde afschrijving op gebouwen als gevolg van een wijziging in de boekhoudregels. Voor de vergelijkbaarheid van de jaren is deze vergoeding uit de cijfers van dit artikel verwijderd. De opbrengstcijfers in de StatLine-tabel zijn inclusief de vergoeding.