Ruilvoet wederom verslechterd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in augustus 2012 verslechterd ten opzichte van augustus 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 3,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 4,5 procent. In het voorgaande halfjaar was er ook al sprake van een ruilvoetverslechtering.

De ruilvoet verslechterde in augustus deels doordat de invoerprijzen van chemische producten meer stegen dan de uitvoerprijzen. Dit was in juli ook al zo.

Ruilvoet

Ruilvoet
Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.