Herziene versie - 300 duizend woningen staan leeg

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 18 september om 9.30 uur is verschenen. Eerder stond vermeld dat 4,7 procent van de woningen leegstaat, terwijl dat 4,2 procent is. 

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 300 duizend leeg. Dat is 4,2 procent van de woningen. Een op de zeven leegstaande woningen is amper tien jaar oud.

Deels voor andere doeleinden

Op 1 januari 2011 waren 375 duizend woningen niet bewoond. Dit zijn woningen waar volgens de officiële registraties niemand woont. Sommige van deze woningen worden gebruikt als praktijkruimte, als kinderopvangverblijf, studio of tweede woning. Dit gold voor 75 duizend woningen. Driehonderdduizend woningen staan daadwerkelijk leeg.

Verdeling leegstand naar eigendom en bouwjaar, 2011

Leegstand naar eigendom en bouwjaar, 2011

Een op de zeven woningen is na 2000 gebouwd

Van de 300 duizend leegstaande woningen zijn er 47 duizend na 2000 gebouwd. De verhouding van de totale leegstand is een derde eigenwoningen en twee derde huurwoningen.

Meer leegstand bij niet-sociale verhuurders

Van alle woningen staat 4,2 procent leeg. Van alle leegstaande huurwoningen is twee derde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders, de niet-sociale verhuurders. Opvallend daarbij is het grote aandeel nieuwere woningen dat leegstaat, namelijk een op de zes. De hogere leegstand bij de particuliere verhuurders wordt deels veroorzaakt door de hogere huren die ze voor hun woningen vragen.

De leegstand van vóór 2000 gebouwde huurwoningen wordt voor een ander deel veroorzaakt door grootschalige renovatieprojecten waardoor ze tijdelijk leegstaan. Ook staan woningen leeg waarvoor een sloopvergunning is verstrekt, maar die nog niet zijn gesloopt. Deze woningen zijn niet direct beschikbaar voor bewoning.

Willem Regeer

Bron: Bewoonde en niet-bewoonde woningen, 2011