Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 27 t/m 31 augustus 2012 (week 35).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 27 augustus   
Producentenvertrouwen 1)   augustus 2012  
Broeikasgasemissies    2011  
Re-integratietrajecten   2011  
Toerisme in Nederland 2011     
Conjunctuurenqu�te Nederland   3e kw. 2012  
 
Dinsdag 28 augustus   
Hypotheekrente-aftrek    2011  
Koopkracht   2011  
 
Woensdag 29 augustus   
Geen     
 
Donderdag 30 augustus   
Consumptie van huishoudens 1)   juni 2012  
Producentenprijzen   juli 2012  
 
Vrijdag 31 augustus   
Uitzendbranche   2e kw. 2012  
Conjunctuurklok   augustus 2012  
Land- en tuinbouwcijfers 2012     

1)  Inclusief flash.   

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.